Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. je neziskovou organizací zřízenou podle § 402 a n. Nového občanského zákoníku. Účelem ústavu je podpora zvyšování a rozvoje zdravotní gramotnosti obyvatel České republiky. Ústav připravuje strategické dokumenty týkající se rozvoje zdravotní gramotnosti a také realizuje:

Účastníci 1. národní konference o zdravotní gramotnosti byli informováni o záměru vytvořit Alianci pro zdravotní gramotnost jako volného sdružení jednotlivců, organizací a institucí odhodlaných podílet se na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel ČR. Další informace o připravovaném uskupení je možno získat pod záložkou „Aliance".


 

 

Ředitel ústavu:
PhDr. Zdeněk Kučera

Správní rada ústavu:
MUDr. Mgr. Petr Struk (předseda)
PhDr. Helena Bouzková

MUDr. Markéta Pfeiferová

Vědecká rada ústavu:
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (předseda)

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (místopředseda)

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
Ing. Petr Švec
PhDr. Eva S. Lesenková, Ph.D.
PaedDr. Miroslava Salavcová
MVDr. Kateřina Janovská


Kontakt: info@uzg.cz

Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2 - Nové Město

IČ: 048 49 108